Jak nas znaleźć

 
Adres:

Sławin Office, I piętro (nad Stokrotką, boczne wejście budynku)

Ul. Sławinkowska 47

20-810 Lublin

Polska

 
E-mail:
 
Telefon kontaktowy:
Skontaktuj się z nami!

HelloPi Sp. z o.o.

z siedzibą w 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 47

Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców wpis nr 0000986562 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5.000 PLN,        

NIP 7123439582, REGON 522786232
NR KONTA BANKOWEGO: MBANK 85 1140 2004 0000 3602 8269 0974