EZO. Ulubione zajęcia z matematyki dla dzieci i młodzieży!
E-ksperymentuj Z-rozum O-blicz

Dlaczego Matematyka EZO?

Z nami dzieci uczą się poprzez doświadczenie, na konkretnych przykładach, a młodsze dzieci w formie zabawy. Grupa skłania do współdziałania i szukania rozwiązań. Podczas zajęć wykorzystujemy naturalny potencjał każdego dziecka do nauki matematyki.

Nasi uczniowie otrzymują solidne przygotowanie matematyczne, stawiamy im realne cele, dajemy wyzwania, które pobudzają ciekawość i skłaniają do odkrywania nowych, nieznanych, matematycznych obszarów. Program EZO bogaty jest w zadania konkursowe, które uczą nieszablonowego myślenia i wychodzenia poza utarty schemat.


EZO dla najmłodszych
(4 lata - zerówka)

Nasze maluchy przechodzą przez pierwsze poziomy nauczania z fantastycznym towarzyszem zabaw – kotkiem EZO, maskotką programu, która ożywia i dodaje magii każdym zajęciom. Śmiech i próba wytłumaczenia kotkowi prawidłowego rozwiązania zadania to zdecydowanie najlepsza forma nauki. Dzieci w tym wieku są niezwykle chłonne i ciekaw świata i dlatego wykorzystujemy ten naturalny potencjał.
Podczas zajęć dziecko:

 • Będzie liczyło od 0 do 20 i z powrotem
 • Będzie rozpoznawało liczby w zakresie 20, 100 a nawet więcej
 • Będzie znało różne figury płaskie
 • Pozna bryły i ich podstawowe własności
 • Będzie szacowało i wykonywało różne działania w zakresie 10/20/100
 • Pozna wielokrotności liczb jako wstęp do mnożenia
 • Będzie dodawało i odejmowało skacząc po osi liczbowej, przesuwając pionki po osi liczbowej, na palcach, liczmanach, klockach i w pamięci
 • Będzie dopełniało do 10/20
 • Pozna pieniądze
 • Będzie posługiwało się niestandardowymi jednostkami
... to jeszcze nie wszystko. Ponadto Twoje dziecko:
 • Pozna i poczuje na własnych rękach ile waży 1 kg a ile 1 g
 • Będzie posługiwało się wagą i określało wagę przedmiotów
 • Pozna jednostki miary: centymetr i metr
 • Będzie układało różne rytmy i wzory
 • Rozwinie wyobraźnię przestrzenną
 • Pozna wspaniałe gry karciane i planszowe, dostosowane do swojego wieku
 • Będzie tworzyło tabele częstości i zbierało dane
 • Pozna wykres słupkowy

Każde dziecko będzie przyswajało wiedzę zgodnie z własnym rozwojem, jest to bardzo ważne aby o tym pamiętać i stwarzać jak najwięcej sytuacji, które pozwolą mu oswoić się z nowymi tematami oraz pójść o krok dalej.

Matematyka EZO
(1 -3 klasa)

Podczas zajęć Twoje dziecko:
 • Nauczy się logicznego myślenia
 • Pozna wspaniałe gry matematyczne
 • Będzie sprawnie rachowało
 • Pozna działania pisemne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie)
 • Pozna ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Pozna układ współrzędnych
 • Pozna różnicę pomiędzy centymetrem a centymetrem kwadratowym.
 • Pozna rodzinę trójkątów, czworokątów i pozostałych wielokątów
 • Będzie umiało wskazać kąty w figurach
 • Będzie potrafiło rozróżnić kąty
... to jeszcze nie wszystko. Ponadto Twoje dziecko:
 • Pozna graniastosłupy i ostrosłupy
 • Rozwinie wyobraźnię przestrzenną
 • Pozna liczby rzymskie i zasady dotyczące ich zapisu
 • Pozna zapis pozycyjny liczb
 • Będzie dopełniało liczby do 100, 200, …, 1000
 • Pozna wiele technik ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie tabliczki mnożenia
 • Będzie zaokrąglało liczby
 • Pozna tabele częstości, wykresy słupkowe oraz punktowe
 • Będzie zbierało dane do własnych badań
 • Pozna liczby ujemne
 • Będzie szukało figur symetrycznych, będzie znajdowało osie symetrii różnych figur
 • Będzie układało i ćwiczyło zadania tekstowe

Matematyka EZO
(4-6 klasa)

Podczas zajęć Twoje dziecko:
 • Będzie miało nowe, matematyczne wyzwania
 • Będzie eksperymentowało
 • Będzie próbowało wyprowadzać wzory
 • Będzie logicznie myślało
 • Będzie czuło się swobodnie, ponieważ nie ma u nas ocen i każdy może popełnić błąd
 • Będzie uczyło się na błędach
 • Będzie brało udział w burzy mózgów
 • Będzie uczyło się poprzez różne aktywności
 • Pozna nowych przyjaciół i spędzi miło czas
......to jeszcze nie wszystko. Ponadto Twoje dziecko:
 • Będzie oswajało się z tematami, które następnie będą przerabiane w szkole
 • Będzie uczyło się samodzielności w rozwiązywaniu zadań
 • Dowie się dlaczego prawidłowy zapis działań jest ważny
 • Będzie ćwiczyło prawidłowy zapis działań
 • Będzie na bieżąco z tematami omawianymi w szkole
 • Będzie czuło się pewniej na zajęciach szkolnych
 • Nadrobi zaległości

14 lat na rynku

EZO to sprawdzona metoda, która została opracowana przez polskich matematyków w 2009 roku. Obecnie w Polsce działają 23 placówki edukacyjne. Metoda EZO jest zgodna z polską podstawą programową. 
Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z polską podstawą programową
EZO to kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne w zrozumiały dla każdego ucznia niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania,
wiedza i umiejętności pozwalają dziecku na samodzielne zmierzenie się z wyzwaniem, a sukces buduje jego poczucie własnej wartości.

Skuteczna metoda

Program zajęć z matematyki EZO stanowi wprowadzenie w ciekawy, często abstrakcyjny świat matematyki. To nie wykłady i suche przekazywanie informacji uczniom.
Poprzez badanie, eksperymentowanie, dyskutowanie, wyciąganie wniosków, liczne burze mózgów i korygowanie błędów w myśleniu, uczymy matematyki oraz podejmujemy się najtrudniejszego wyzwania czyli uczymy dzieci jak należy się uczyć. EZO to ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków od 2009 roku i mnóstwo pomocy edukacyjnych.
Uważamy, że rola zabawy w procesie poznawania jest nie do przecenienia. To ona leży u podstaw późniejszej zdolności do eksperymentowania z pomysłami i koncepcjami oraz umiejętnościami twórczego myślenia.
Gwarantujemy dynamiczną organizację lekcji, naukę przez działanie, dyskutowanie, liczne burze mózgów, zadawanie pytań i eksperymentowanie.

Efekty

Nasze doświadczenia jednoznacznie wskazują, że dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji.
Nasze zajęcia wykorzystują naturalny potencjał każdego dziecka, którego umysł w tym okresie jest bardzo chłonny, absorbujący i plastyczny. Skonstruowane są w taki sposób, aby każdy uczeń brał w nich aktywny udział.
Dzięki naszemu doświadczeniu, pasji i ogromnemu zaangażowaniu wiemy jak należy uczyć dzieci, aby odnosiły sukcesy w późniejszym etapie edukacji szkolnej oraz rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe.
Stawiamy na metody nauczania, które przynoszą efekty, czyli: przyjazną kadrę, niestresującą atmosferę, pasję i zaangażowanie. Nasz mózg wtedy lepiej pracuje.  Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami naszych uczniów, na bieżąco przekazujemy informacje, sugestie, pochwały!

Matematyka EZO – dla dziecka zdolnego czy wymagającego wsparcia?

Odpowiedź jest jedna: dla każdego!

Nasze zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci uzdolnionych jak i tych potrzebujących wsparcia, co więcej wszystkie dzieci realizują ten sam program. Sekret tkwi w odpowiednio dobranych grupach, które dają możliwość maksymalnego rozwoju każdemu dziecku, w zgodzie z jego potrzebami, tempem pracy i oczekiwaniami.


Jak EZO pomaga w zajęciach szkolnych?

Nasi uczniowie otrzymują solidne przygotowanie matematyczne, nadrabiamy zaległości i jesteśmy z przerabianymi tematami „o krok” przed szkołą. Ma to na celu budowanie wśród naszych uczniów: poczucie własnej wartości, pewności siebie, wiary we własne możliwości.

Tematy, z którymi uczniowie spotykają się w szkole są przerobione wcześniej na naszych zajęciach. Jaki ma to cel? Nasi uczniowie spotykają się z nimi po raz drugi w szkole, są oswojeni z nowym słownictwem, nowymi działaniami, liczbami…, dzięki temu przyswajają i uczą się więcej podczas szkolnych lekcji matematyki, są bardziej aktywni i pewniejsi siebie.


Czego poza matematyką uczą zajęcia EZO?

Stawiamy naszym uczniom realne cele, dajemy wyzwania, które pobudzają ich ciekawość i skłaniają do odkrywania nowych, nieznanych im dotąd, matematycznych obszarów. Ćwiczymy z nimi techniki rozwiązywania zadań tekstowych, wyprowadzamy wzory, pracujemy z pomocami dydaktycznymi, gramy w ciekawe gry matematyczno – logiczne.